Er zijn bedrijven die geheimhoudingsverklaringen voor hun medewerkers of partners opstellen, waarnaar zij bepaalde informatie geheim willen houden. Op deze pagina vindt u meer informatie over een geheimhoudingsverklaring, wat het precies inhoudt en wat u er mee kunt.

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Laten we het eerst gaan hebben over wat een geheimhoudingsverklaring precies inhoudt. Een geheimhoudingsverklaring is een document (in de vorm van een overeenkomst) waarin afgesproken wordt dat bepaalde informatie over een product, dienst, innovatie, techniek of een idee geheim gehouden wordt. Een geheimhoudingsverklaring dient altijd ondertekent te worden door twee partijen – de onderneming en bijvoorbeeld een medewerker, een partner of een leverancier waar de onderneming mee (samen) werkt.

In het contract staat precies omschreven om welke informatie het gaat. Er staat dat de ene partij de unieke onderdelen van een product, dienst of innovatie voor zich moet houden en niet mag ‘doorvertellen‘ aan derde partijen. Ook mag de informatie niet gebruikt worden voor eigen doeleinden (van de individu of de onderneming). Indien een partij die het contract ondertekent heeft toch de mist in gaat, wordt het verantwoordelijk gehouden voor het schadeloos stellen van de gederfde inkomsten. Het is aan de rechter om te berekenen hoe hoog deze gederfde inkomsten zullen zijn.

Als het om serieuze zaken gaat, raden wij aan om de geheimhoudingsverklaring bij een notaris vast te leggen. Zodoende heeft u (als bedrijf of particulier) de zekerheid dat u altijd ergens op terug kan vallen. Een dergelijk geheimhoudingsverklaring dient zelf ontworpen te worden of kan bij de notaris aangevraagd worden. Ook vindt u op het internet voorbeelden van geheimhoudingsverklaringen die u kunt gebruiken.